• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

बचत जमानत कर्जा

बचत जमानत कर्जा

 

यो कर्जा सदस्यले जम्मा गरेको आधारमा न्यूनतम ३ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको जम्मा रकमको आधारमा बढीमा ९० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सकिनेछ ।