• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

कर्मचारी कर्जा

कर्मचारी कर्जा

 

यो कर्जा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बढीमा रु २० लाखसम्म (अक्षरेपी बिस लाख मात्र) बचतको औषत ब्याजदर भन्दा २ प्रतिशत ब्याज थप गरी कर्जा लगानी गरिने छ ।
यो कर्जा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लगानी गरिने छ ।
यो कर्जा कर्मचारीहरुलाई परिवारका सदस्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्न, छोराछोरी पढाउन, घर बनाउन र घडेरी खरिद गर्नका लागि मात्र दिइनेछ ।
यो सुविधा उपभोग गर्न कर्मचारीहरुले अन्य कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट आफू वा आफ्ना परिवारको नाममा कर्जा कारोबार नगरेको हुनुपर्नेछ ।
कर्मचारी सहुलियत कर्जा कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने (तलव स्केल+ग्रेड) रकमलाई १५ गुणाले हुन आउने रकमको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म हुन आउने रकमलाई १२ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई मासिक किस्ता कायम हुनेगरी लगानी गर्न सकिनेछ ।