• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

न्यून बचत

न्यून बचत

यस खातामा न्यूनतम मौज्दात रु १००।– रहने गरी खाता खोल्न सकिनेछ ।

 

एक पटकमा सदस्यको आवश्यकता अनुसार जति पनि रकम राख्न पाइने छ ।

 

यस खातामा मासिक न्यूनतम मौज्दातलाई ब्याज गणना गरिने छ ।