• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

सदस्य बिमा बचत

सदस्य बिमा बचत

 

सदस्य बिमा बचत:–

 

संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूलाई जटिल प्रकृतिका रोगहरू लागेमा त्यस्ता सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था र सदस्यको साझेदारीमा सदस्य बिमा बचत योजना तपसिल को नीति अनुसार तयार गरिएको छ ।

 

यस खातामा सदस्यता लिँदा नै सदस्य बाट रु २०००।– सङ्कलन गरिने छ ।
संस्थाको तर्फबाट सो बचत कोषमा प्रति सदस्य रु २०००।– संस्थाले थप गरिदिने छ । 
यस योजनामा सहभागी हुन बाँकी सदस्यहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराइनेछ । अन्यथा संस्थाले प्रदान गर्ने सुविधा उपभोग गर्न पाईने छैन ।
यस बचत कोषको छुट्टै निर्देशिका तयार गरी लागु गरिने छ ।
यस खातामा मासिक न्यूनतम मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने छ ।