• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

याेजना बचत

याेजना बचत

 

याेजना बचत: – १ बर्षे, २ बर्षे, ३ बर्षे, ४ बर्षे र ५ बर्षे

योजना बचत सबै सदस्यहरूका लागि निश्चित योजना बनाई दैनिक रूपमा क्रमशः बचत गराउँदै जाने र एकमुष्ठ बचतलाई पारिवारिक योजना आवास निर्माण छोराछोरीको शैक्षिक खर्च व्यवसाय वृद्धि लगायका कामहरूमा लगाउनका लागि सहज होस् भन्ने अभिप्रायले यो योजना यस आ.व. बाट सुरू गरिएको छ ।

 

यो खाता जतिसुकै रकमबाट संचालन गर्न सकिने छ ।
कार्यालय बन्द तथा दैनिक आउने कर्मचारीको बिदा भएको दिनको बचत कार्यालय खुलेका दिन अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
५ दिन भन्दा बढी निरन्तर बचत जम्मा नभए प्राप्त गर्ने मुनाफाबाट हिसाव कट्टा गरिनेछ ।
तोकिएको अवधि भन्दा अगाडिनै खाता बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए अतिरिक्त बोनसको सुविधा दिइने छैन ।
यस खातामा जम्मा भएको रकमलाई अवधि पूरा भएपछि सदस्यलाई भुक्तानी दिँदा रू १००० का आधारमा तपसील अनुसार हुने छ । रू १,००० भन्दा घटी वा बढी भएमा सोही अनुपातमा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

 

  • रू १००० का दरले १ बर्षसम्म दैनिक निरन्तर खातामा रकम जम्मा गर्दा ३८३ गुणा दिइने छ । 
  • रू १००० का दरले २ बर्षसम्म दैनिक निरन्तर खातामा रकम जम्मा गर्दा ८०५ गुणा दिइने छ । 
  •  रू १००० का दरले ३ बर्षसम्म दैनिक निरन्तर खातामा रकम जम्मा गर्दा १२६८ गुणा दिइने छ । 
  • रू १००० का दरले ४ बर्षसम्म दैनिक निरन्तर खातमा रकम जम्मा गर्दा १७६३ गुणा दिइने छ । 
  •  रू १००० का दरले ५ बर्षसम्म दैनिक निरन्तर खातामा रकम जम्मा गर्दा २३२५ गुणा दिइने छ