• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

बाल बचत

बाल बचत

 

बाल बचत :–

यो बचत खाता सदस्यहरूका छोराछोरीको नाममा खोल्न सकिने छ ।
वाल बचत खाता खोल्न जन्मदर्ताको आधारमा खोलिने छ ।
छोरी बचत खाता कार्यक्रम यसै अन्तर्गत खोलिने छ ।
सामान्यतया यस खाताको रकम फिर्ता लिन सम्वन्धित बचतकर्ता सा–वालक भएपछि लिन सकिनेछ ।
यस खातामा मासिक न्यूनतम मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने छ ।
सदस्यको छोरी जन्मिएको खण्डमा संस्थाले बाल बचत खाता खोली रु १००० जम्मा गरिदिने छ ।