• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

दीर्घकालीन बचत

दीर्घकालीन बचत

 

दीर्घकालीन बचत :– “दश वर्षे जम्मा वर्षौ वर्षसम्म फिर्ता ”

 

यो खातामा सदस्यले घटीमा रु १००।– र सोभन्दामाथि १००।– ले निशेष भाग जाने अङ्कले हुनआउने गरी सदस्यको हैसियत र इच्छा अनुसार जतिपनि रकम मासिक किस्ताका रुपमा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
यस खाताको अवधि न्यूनतम १० वर्षको हुनेछ । 
१० वर्षपछि आफूले जम्मा गरेको मासिक किस्ता बराबरको रकम १० वर्षसम्म फिर्ता लैजान पाइने छ र १० वर्ष पुगेपछि कार्यक्रमबाट हट्न चाहेमा (रु १००।– आधार मान्दा रु २०,०००।– एकमुष्ट दिइने छ । कार्यक्रममा सहभागी भैरहने भएमा खाता सञ्चालन अवधिभर मासिक किस्ता बराबरको रकम त्रैमासिक खाताबन्दीमा भुक्तानी गरिनेछ ।
यो खातामा मासिक १०००।– वा १०००।– भन्दा माथि जम्मा गर्ने सदस्यलाई किस्ता जम्मा भएको १ वर्ष पूरा भएपछि १० वर्षसम्म रु १,००,०००।– को निःशुल्क दुर्घटना बिमा (मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएमा यो सुविधा क्षति अनुसार मात्र पाउने) को सुविधा दिइनेछ ।

 

 

काबुु बाहिरको परिस्थितिमा

 

यस बचत कार्यक्रममा बचत गर्ने बचतकर्ताको दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट असामयिक निधन भएमा निजले इच्छाएको व्यक्ति वा हकवालाले बाँकी अवधिको लागि यस बचत कार्यक्रममा सरिक हुन नसके वा नचाहेमा त्यस अवधिसम्म जम्मा भएको रकम यस बचत कार्यक्रमको ब्याज थप गरी हुने रकम निजले माग गर्नासाथ एकमुष्ट भुक्तानी गरिने छ । 
यस बचत कार्यक्रमका बचतकर्ताले बचतकोे आधारमा बिना धितो कुल बचत जम्मा भएको ५ वर्षसम्म ८० प्रतिशत र ५ वर्ष भन्दा माथि ९० प्रतिशत कर्जा लिन पाइने छ । उक्त कर्जा नीति अनुसार हुनेछ ।
यो खातामा प्रत्येक महिना मासिक किस्ता नियमित जम्मा गर्नुपर्ने छ । मासिक किस्ता जम्मा नभए पछिल्लो महिना बाट ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ । 
तोकिएको एक चौथाई अवधि पूरा नभई कार्यक्रमबाट अलग भएका वा हुन चाहेका बचतकर्ताले लिखित माग गरेको एक महिनाभित्रमा जम्मा भएको रकम विनाब्याज फिर्ता गरिने छ । सो अवधि पूरा भएका तर आधा अवधि पार नभएकाको हकमा क्रमिक बचतको हिसाब पाकेको ब्याजको २५ प्रतिशत रकम जम्मा भएको रकममा थप र आधा अवधि पार भएको भए ५० प्रतिशत तीन चौथाई पूरा भएको हकमा क्रमिक बचतको हिसाबले पाकेको ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा भएको रकममा थपगरी फिर्ता गरिने छ ।
माथि उल्लेख गरिएभन्दा बाहेक संस्थाले समय समयमा गरेका निर्णय र प्रचलित ऐेनकानुन बमोजिम हुनेगरी गरिनेछ ।