• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

बचत खाता

बचत खाता

यस खाता न्यूनतम रु ५००।– बाट खोल्न सकिनेछ ।

संस्थाद्वारा सदस्यहरुलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण सुविधाहरु यसै खातामा जम्मा गरिने हुनाले यो खातालाई अनिवार्य गरिनेछ ।

यस खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने छ ।