• Locationदमक नगरपालीका वार्ड नं.६ झापा

  • Phone०२३–५७०७३३

  • Opening HoursSat-Thu: 9:30 AM- 7 PM

कर्मचारी विशेष बचत

कर्मचारी विशेष बचत

 

कर्मचारी विशेष बचत:–

 

सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सदस्यहरूले छुटै खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन्
यो खातामा कर्मचारी सदस्यले ऐच्छिक रुपमा जम्मा गर्न र झिक्न सक्नेछन्
यस खातामा न्युनतम मौज्दात रु २०००।– हुनुपर्ने छ ।
यस खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने छ ।
यस खातामा संस्थाले प्रदान गरिने व्याजदरलाई अनुसूची १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।