• Location
    दमक नगरपालीका वार्ड नं.६, झापा
  • Phone
    ०२३-५७०७३३
  • Opening Hours
    Sat-Thu: 9:30am - 7pm
सूचना
अधिकारी

सम्पर्क गर्नुहोस

ठेगाना:
दमक नगरपालीका वार्ड नं.६, झापा
फोन नंबर:
इमेल:
Click to reveal 👁

हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्

मद्दत चाहियो? हामी सम्पर्क गरौं

Please enter valid name.
Please enter valid email address.
Please enter valid phone number.
Please enter valid subject
Please enter valid message.